Bo novemu županu res uspelo združiti svetnike za skupno delo?

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Politika in občina

V tokratni spletni anketi smo vas spraševali po prioritetnih nalogah novega župana ali županje občine Kočevje. Od 21 junija do 21 avgusta je svoje mnenje izrazilo 969 uporabnikov, ki so naloge po pomembnosti razdelili takole: 19,3 odstotka vprašanih, oziroma 187 sodelujočih je na prvo mesto postavilo ureditev prometne povezave z Ljubljano. Skoraj povsem enak odstotek (19,2%) meni, da bo moral novi župan nameniti več denarja za zagon gospodarstva. Tretja po vrsti je združitev občinskih svetnikov za skupno delo. 135 uporabnikov, kar predstavlja 13,9 odstotka vseh sodelujočih vidi rečšitev v prihodu tujih investitorjev.
Naloge si sledijo: popravilo ulic, pločnikov in ureditev kanalizacije (8,9%), razglasitev Kočevske za naravni park, (6,9%), zagotovitev pomoči v obliki socialnih transferjev (6,3%). 3,7 odstotkov meni, da so županove naloge drugačne, 2,7% bi si želeli še več trgovske ponudbe, šestnajstim anketirancem (1,7%), pa je za prioritete novega župana vseeno.anketa-kocevje

 

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki