Kočevje v politični krizi

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Tako je stanje v kočevskem občinskem svetu  na četrtkovi tiskovni konferenci opisal župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič. Nesistematično in neargumentirano rušenje predlogov občinske uprave po njegovem mnenju Kočevju povzroča gospodarsko škodo, nemožnost sklepanja kompromisov in razpad koalicije pa so župana in svetnike liste Moja Kočevska prignali do razmišljanja o odstopu ali celo predčasnih volitvah.

 

Resna nasprotovanja so se pokazala že na decembrski seji, kjer so svetniki po županovem menju brez vsebinskih predlogov zavrnili proračun za leto 2012. Za vrh ledene gore nasprotovanja pa je opisal 13. redno sejo, kjer so svetniki zavrnili predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje. Ta javni zavod je v preteklih letih z uspešnim poslovanjem nabral preko 1,3 milijona evrov dobička, a občina denarja brez spremembe odloka ne bi mogla prenesti v občinski proračun, zavod pa po sedanjem odloku s sredstvi ne more razpolagati po svoji volji.

Svetniki so na seji načeloma soglašali z eno od poglavitnih sprememb, s katero bi sedemčlanski svet zavoda postal petčlansko telo, s tremi glasovi pa bi imela Občina Kočevje kot ustanoviteljica zavoda večino. A kljub temu sprememba odloka ni prejela zadostne podpore, večinsko mnenje opozicijskih svetnikov pa je bilo, da predlog ne izpričuje namembnosti sredstev, ki bi se prenesla v proračun. Po njihovem mnenju bi bilo denar smotrno porabiti v področju zdravstva, na kar župan odgovarja, da mora občina sredstva najprej pridobiti, svetniki pa bi o namembnosti razpravljali v sklopu sprejemanja proračuna.

Zavrnitev predloga je župana presenetila, saj je bila sprememba odloka usklajena z vodstvom lekarne – ta bi obdržala 360.000€, ki so potrebni za nemoteno delovanje – potekala pa so tudi usklajevanja z vodjami svetniških skupin. Župan je dejal, da bo imel izpad denarja negativne posledice za izvajanje sedanjih in bodočih projektov, saj so na ta denar računali pri pripravi proračuna. Zaradi manjkajočega milijona bodo morali popolnoma predrugačiti proračun, nadaljnje zavlačevanje pa bi ogrozilo načrtovane projekte in možnosti črpanja sredstev s prijavami na razpise, saj bi novi proračun lahko sprejeli šele aprila ali celo maja, to pa bo ogrozilo investicije v višini 4,5 milijona evrov.

Vladimir Prebilič o situaciji v kočevskem občinskem svetu.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki