4.redna seja OS Kočevje

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

Gledalcem se opravičujemo za slab zvok, ki je posledica tehničnih težav. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje OS z dne 1.2.2011
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje OS z dne 1.2.2011
3. Novelacija IP- odvajanje in ciščenje odpadnih voda v porečju Krke - 2. faza; lzgradnja kanalizaciiskega sistema v občini Kočevje
4. Proračun Občine Kočevje za leto 2011 - dopolnjen predlog
5. Obravnava in sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
6. Predlog letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2011
7. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje" in prenosu zemljišča na Občino Kočevje
8. Obravnava in sprejem Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
9. Obravnava in sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kočevje
10. Obravnava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju sredstev in drugih pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje
11. Informacija župana
12. Vprašanja in pobude
13. Razno

{vimeo width="640"height="360"}20859556{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20871091{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20919142{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20917371{/vimeo}

Gledalcem se opravičujemo za slab zvok, ki je posledica tehničnih težav. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

{jcomments on}

Ostale novice tega tedna