4.redna seja OS Kočevje

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

Gledalcem se opravičujemo za slab zvok, ki je posledica tehničnih težav. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje OS z dne 1.2.2011
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje OS z dne 1.2.2011
3. Novelacija IP- odvajanje in ciščenje odpadnih voda v porečju Krke - 2. faza; lzgradnja kanalizaciiskega sistema v občini Kočevje
4. Proračun Občine Kočevje za leto 2011 - dopolnjen predlog
5. Obravnava in sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
6. Predlog letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2011
7. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje" in prenosu zemljišča na Občino Kočevje
8. Obravnava in sprejem Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
9. Obravnava in sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kočevje
10. Obravnava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju sredstev in drugih pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje
11. Informacija župana
12. Vprašanja in pobude
13. Razno

{vimeo width="640"height="360"}20859556{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20871091{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20919142{/vimeo}

{vimeo width="640"height="360"}20917371{/vimeo}

Gledalcem se opravičujemo za slab zvok, ki je posledica tehničnih težav. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

{jcomments on}

27. redna seja kočevskega občinskega sveta

Avtor Petra Šolar , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seja150.160 Kočevski svetniki so na zadnji seji, ki je bila 24. maja, največ besed in časa namenili predlogu za nakup objekta za prostočasne dejavnosti mladih, rebalansu proračuna za leto 2010 in močno zvišani ceni načrtovane prenove mestnega jedra. Medtem ko prvi predlog po precej burni razpravi sploh ni bil uvrščen na sejo, sta bila ostala dva sprejeta. Več v TV-prispevku.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki