Prazni stoli na občinski seji

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Že tako obsežen dnevni red 18. redne seje s 16. točkami je dobil še pet novih: Investicijski program za nakup in posodobitev poslovnih prostorov javnega zavoda Podjetniški inkubator je predlagal župan, ostale – nekatere med njimi še iz 17. redne seje – je predlagala opozicija. A so zaradi nestrinjanja s predlogom opozicije svetniki Liste Moja Kočevska zapustili sejo. Predlogom dodatnih sklepov k točki o sofinanciranju medijev so očitali nedemokratičnost in nezakonitost.

Denar za železnico samo do Ribnice

Avtor Jure Bradeško , . objavljeno v Politika in občina

Država je obljubljena sredstva za letos razpolovila, tako bo proga do Ribnice dokončana šele prihodnje leto, a to ne pomeni, da bo vlak takrat že sprejel prve potnike. Denarja za dokončanje železnice do Kočevja, kakor tudi sredstev za izgradnjo signalno varnostne naprave, pa ni.

Redar na lovu za prekrškarji

Avtor Igor Rančigaj , . objavljeno v Politika in občina

Občinski redar je po štiriletnem opozarjanju končno dobil vsa potrebna pooblastila, da lahko izdaja denarne kazni na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakon o varstvu javnega reda in miru ter drugih občinskih odlokov. Kazni so primerljive z ostalimi mesti in ponujajo polovični popust pri plačilu v šestnajstih dneh. 

Zgodba o gradnji prizidka DSO Kočevje

Avtor Naročena objava - Občina Kočevje , . objavljeno v Politika in občina

V luči vseh objav in različnih, v veliki meri tudi neresničnih, interpretacij, ki se pojavljajo v medijih o gradnji prizidka Doma starejših občanov Kočevje se je Občina Kočevje odločila, da občankam in občanom ter širši javnosti predstavi projekt oziroma vodenje investicije gradnje prizidka Doma starejših občanov (v nadaljevanju DSO), v katerega je bila neposredno vpletena Občina Kočevje.

Poslej le še ena srednja šola

Avtor Jure Bradeško , . objavljeno v Politika in občina

Se nam v Kočevju zopet obeta nekakšen center srednjih šol, kar smo pred desetletji že imeli? Obiskali smo ravnateljico Gimnazije in izvedeli več o združevanju kočevskih srednjih šol. Kako se upreti prenizkemu vpisu in kakšna so razmišljanja na ministrstvu. Upravičeno nas skrbi za prihodnost srednjega šolstva v našem mestu.

Kamen na kamen - palača ...

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

... amandma na amandma - proračun

Proračun za leto 2012 je rekorden v večih pogledih. Svetniki so ga sprejemali najdlje, vloženih je bilo največ dopolnil, doživel pa je tudi največ premikov proračunskih sredstev z različnih postavk. Kaj je od njega ostalo, nam je povedal župan.

Združenje partnerjev razpadlo

Avtor Peter Pirc , . objavljeno v Politika in občina

sejiPo burnih odzivih na županovo novinarsko konferenco in obvestilo Liste Moje Kočevske medijem, še enkrat ponavljamo, da je nekdaj obstoječe združenje partnerjev razpadlo zaradi individualnih interesov posameznih svetnikov, kateri so bili del tega združenja oz. tako imenovane šibke koalicije (13:12). Svetniki in člani Liste Moja Kočevska absolutno vztrajamo pri načelnem in transparentnem delu, ter stojimo za ljudmi, ki imajo znanje in kompetence na področjih, ki jih pokrivajo.

Ostale novice tega tedna