10 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

na_tapeti_kogeneracija_uspela_150Med tremi programi, ki jih je Slovenija prijavila na program NER300, ki promovira inovativne nizkoogljične tehnologije, je bila sprejeta in potrjena prijava iz Kočevja. Pilotski projekt kogeneracije na lesno biomaso, prvi takšne vrste v Sloveniji in obenem največja investicija, načrtovana v Kočevju, bo deležen 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Evropske investicijske banke.

Program NER300, ki ga upravljajo Evropska komisija, Evropska investicijska banka in članice EU, se financira iz prodaje emisijskih kuponov, sredstva pa so namenjena vzpodbujanju energetskih projektov na osnovi biogoriv, geotermalne, vetrne, hidro in sončne energije. Projekt kogeneracije ne bo pomemben samo za lokalno okolje, ampak bo zaradi inovativne tehnologije trajnostnega razvoja deležen velike pozornosti tudi v širši regiji.

Občina Kočevje je v projekt krenila v dogovoru s podjetjema Melamin, ki za svoje delovanje potrebuje zanesljiv toplotni vir, in Grčo d.d., ki bi kot največji koncesionar kogeneraciji dobavljalo biomaso. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča je ena od prednosti kočevskega projekta tudi to, da lahko občina kot lastnik gozdnih površin kogeneraciji sama zagotavlja potrebne surovine.

Župan ocenjuje, da se gradnja lahko prične že letos, razpisni pogoji pa določajo, da mora biti objekt v poskusnem obratovanju že leta 2014.

Po mnenju člana projektne skupine, dr. Igorja  Miheliča, uspeh dokazuje, da ima Kočevje sposobne ljudi in podjetja, ki zmorejo kakovostno doprinesti k realizaciji tovrstnih projektov. K dobri oceni projekta pa je po njegovem mnenju ocenjevalce prepričalo zmogljivo električno omrežje, izobilje lesne biomase in dober sistem daljinskega ogrevanja.

Župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič o financiranju.

Član projektne skupine dr. Igor Mihelič o značilnostih projekta.

 

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki