Perspektive kočevskih gozdov

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

V petek, 30. 11., je Kočevje obiskal minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Obiskal je podjetje Snežnik d.d., ki je v večinski lasti države, seznanil pa se je tudi z občinskim projektom kogeneracije. V Turistično informativnem centru pa je na okrogli mizi z udeleženci spregovoril o potencialih, ki jih ima kočevska lesnopredelovalna industrija, stanju v občini Kočevje ter državnem Akcijskem programu »Les je lep«. Poleg ministra so bili na okrogli mizi prisotni Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo, Ivo Trošt, direktor Zavoda za gozdove, ter lokalni akterji lesnopredelovalne industrije.

Učinkovita raba energije

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Gospodarstvo

Ukrepov za zmanjševanje stroškov ogrevanja in električne energije je vedno več. Ovira pri izbiri je največkrat visok začetni vložek. V pripravi so celo standardi za plus energijske hiše, ki bodo samozadostne in bodo energijo tudi oddajale v omrežje.

Finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje

, . objavljeno v Gospodarstvo

Brezposelne osebe, neaktivno prebivalstvo in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, se lahko vključijo v praktične delavnice z namenom spodbujanja aktivnega iskanja zaposlitve in vključitve na trg dela. Od začetka izvajanja projekta do konca meseca junija je bilo v usposabljanje vključenih okoli 250 oseb. Okoli 100 do 150 oseb pa mesečno obišče Infotočko Pokolpja, kjer je na voljo tehnična podpora, individualna pomoč in informacije v zvezi z aktualnimi ukrepi. V okviru sredstev, ki jih je Zavod za zaposlovanje pridobil na razpisu Evropskega socialnega sklada, so na voljo tudi ukrepi za delodajalce, s katerimi želijo povečati sodelovanje in ustvariti boljše okolje za zaposlovanje.

10 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

na_tapeti_kogeneracija_uspela_150Med tremi programi, ki jih je Slovenija prijavila na program NER300, ki promovira inovativne nizkoogljične tehnologije, je bila sprejeta in potrjena prijava iz Kočevja. Pilotski projekt kogeneracije na lesno biomaso, prvi takšne vrste v Sloveniji in obenem največja investicija, načrtovana v Kočevju, bo deležen 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Evropske investicijske banke.

Zakupniki se upirajo "sodobnemu fevdalizmu"

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

podcrtano_zakupniki_150V sredo so se zbrali kočevski zakupniki kmetijskih zemljišč, ki so ogorčeni nad delovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta naj bi jih s prevarami in grožnjami silil k sklepanju občutno slabših pogodb. Kakšne pogoje postavljajo Skladu, si oglejte v TV prispevku.

Nepovratna sredstva za manjše investicije

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

razpis_150Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016 objavila Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012. Razpis si lahko preberete na internetni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi.

Na tapeti: Uspešnost v programu Pokolpje

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

Na tiskovni konferenci v petek, 2. 9. 2011, je kočevski župan spregovoril o uspešnosti kočevskih podjetij na Javnem razpisu za spodbujanje konkurenčnosti in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju, predvidenem rebalansu proračuna Občine Kočevje in posledicah, ki jih bo imel prihajajoči rebalans državnega proračuna za Kočevsko.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki