Nepovratna sredstva za manjše investicije

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

razpis_150Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016 objavila Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012. Razpis si lahko preberete na internetni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi.

Na tapeti: Uspešnost v programu Pokolpje

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

Na tiskovni konferenci v petek, 2. 9. 2011, je kočevski župan spregovoril o uspešnosti kočevskih podjetij na Javnem razpisu za spodbujanje konkurenčnosti in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju, predvidenem rebalansu proračuna Občine Kočevje in posledicah, ki jih bo imel prihajajoči rebalans državnega proračuna za Kočevsko.

Najprej železnica, šele zatem cesta.

Avtor Jure Bradeško , . objavljeno v Gospodarstvo

vlacic Država se zaveda nevzdržnega stanja glede prometa na kočevskem in ribniškem. Dva najbolj kompetentna akterja sta se udeležila Okrogle mize na temo prometne povezave naših krajev s prestolnico. Izpostavila sta dolgotrajnost postopkov. Tri ministrstva so se okrog ceste že uskladila, za železnico pa to ni potrebno.

Ostale novice tega tedna