Kakšno škodo je povzročil nedavni žledolom

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Zanimivosti

Po zadnji terenski oceni z dne 18. 2. 2014, ki jo je po žledolomu pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Kočevje, je poškodovanih 33 % površine gozdov in približno 300.000 m3 močno poškodovanega drevja. Veliko predelov je še vedno zelo težko dostopnih zaradi podrtega drevja in snežnih razmer.

 

Preglednica: Ocena poškodovanih gozdov na OE Kočevje

 Gozdovi

ha

iglavci(m3)

listavci (m3)

skupaj (m3)

Državni g.

13.600

37.700

53.300

91.000

Zasebni g.

14.200

54.000

155.400

209.400

SKUPAJ

27.800

91.700

208.700

300.400

* med zasebne gozdove so uvrščeni tudi gozdovi občin in drugih lastništev

Najhuje so prizadeti gozdovi od Osilnice do Podplanine, v okolici Drage in Loškega Potoka; mestoma v občini Velike Lašče (Mačkovec), na severovzhodnem delu občine Dobrepolje  in ob vznožju Velike gore v občini Ribnica. Po Goteniški in Kočevsko -Reški dolini in na Kočevskem polju so najbolj prizadeti mlajši sestoji iglavcev.

Dve tretjini od skupne ocenjene količine poškodovanega drevja so listavci. Večji del izruvanih in poškodovanih dreves listavcev je prizadetih na bolj strmih dolomitnih tleh.

Ostale novice tega tedna